Gratis energiberegner - energirenover og spar penge!

Brug vores energiberegner til at estimere boligens energimærke samt potentielle besparelser, der kan opnås gennem energioptimering.

Energiberegning af hus

Her kan du beregne energimærke og få indsigt i energibesparelser og værdiforøgelse på huset. Det er nemlig sådan, at energirenovering kan være en fordel for både husets salgsværdi og størrelsen på din energi- og varmeregning.

Indtast blot boligens samlede antal kvadratmeter, dit månedlige elforbrug eller årlig energiforbrug i kr/kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Den gratis energiberegning giver dig et indledende overblik over din boligs besparelsespotentiale ved energioptimering.

Prøv vores energiberegner!

 OBS! På grund af den nuværende energisituation, hvor prisen på energi er steget markant og svinger meget fra uge til uge, vil det være mest retvisende at indtaste forbruget i kWh i forhold til energimærkeberegning og boligens værdiforøgelse. Det beregnede potentiale i besparelser er baseret på en gennemsnitsberegning af energipriserne for 2021. Beregningen vil ikke være retvisende i den nuværende situation, hvis du kun indtaster dit årlige energiforbrug i kr. Alternativt kan du indtaste dit energiforbrug i kr. tilbage fra 2021.

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

*Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelsespotentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte din lokale Bedre Energi specialist. Læs mere om os her.

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Energirådgivning baseret på beregning

Hvis der er udsigt til betydelige besparelser på forbruget af energi, så kan du med fordel tage en snak med os. Vi er din lokale energispecialist. Vores største ønske er, at vores kunder skal have adgang til billig energi - og det sikrer vi gennem den rette rådgivning om energiløsninger og energirenovering.

Hvis du er i markedet for at energiforbedre boligen, så kan vi anbefale dig at bestille et Energitjek. Her sender vi en energivejleder, der gennemgår din boligs energimæssige og byggetekniske tilstand. Derefter beregner vi, hvor det giver bedst mening at gøre en indsats. Du får altså et detaljeret overblik over din energisituation og hvordan du med få ændringer og energiforbedringer, kan opnå mærkbare besparelser på energibudgettet.